1. Chấp thuận điều khoản

BẰNG CÁCH SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY, BẠN THỪA NHẬN RẰNG BẠN ĐÃ ĐỌC VÀ HIỂU CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY VÀ ĐỒNG Ý BỊ RÀNG BUỘC BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN ĐÓ. NẾU BẠN KHÔNG CHẤP THUẬN HOÀN TOÀN CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY, BẠN KHÔNG NÊN SỬ DỤNG TRANG WEB.
Thỉnh thoảng chúng tôi có thể cập nhật các Điều khoản sử dụng này. Chúng tôi khuyên bạn thường xuyên kiểm tra trang này để đảm bảo bạn đã đọc phiên bản mới nhất. Việc bạn sử dụng Trang web sẽ được xem như sự chấp thuận phiên bản hiện tại của Điều khoản sử dụng này.

2. Chi tiết các điều khoản

Điều 1: Trách nhiệm của người dùng

SOPO là nền tảng cung cấp dịch vụ website bán hàng cho Nhà Bán Hàng - các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi chỉ cung cấp nền tảng công nghệ kỹ thuật số, các thông tin trên website do Nhà Bán Hàng tự do đăng tải, vì vậy chúng tôi không chịu trách nhiệm đến các vấn đề khiếu nại, các đơn tố cáo về chất lượng sản phẩm, dịch vụ mà các Nhà Bán Hàng đã đăng tải lên website. Nhà Bán Hàng sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm các thông tin, sản phẩm, dịch vụ đăng tải lên website và các giao dịch đã thực hiện với khách hàng của mình.

Điều 2: Nội dung đăng tải hợp pháp

1. Người dùng khi đăng ký sử dụng dịch vụ website tại SOPO không được nhằm các mục đích sau:

a) Chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;

b) Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;

c) Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định;

d) Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;

đ) Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm;

e) Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

2. Cản trở trái pháp luật việc cung cấp và truy cập thông tin hợp pháp, việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Internet của tổ chức, cá nhân.

3. Cản trở trái pháp luật hoạt động của hệ thống máy chủ tên miền quốc gia Việt Nam ".vn", hoạt động hợp pháp của hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

4. Sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã của tổ chức, cá nhân; thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.

5. Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tạo, cài đặt, phát tán phần mềm độc hại, vi-rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.”

Nếu dữ liệu quý khách vi phạm các điều trên, chúng tôi có quyền ngay lập khóa dịch vụ của quý khách và tùy theo mức độ nghiêm trọng, chúng tôi có khả năng làm việc với cơ quan có thẩm quyền để xử lý vấn đề này.

Điều 3: Quyền sở hữu trí tuệ

1. Về SOPO

Tất cả bản quyền, nhãn hiệu và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ khác xuất hiện hoặc được bao hàm trong Trang web sẽ luôn là tài sản độc quyền của và thuộc sở hữu của chúng tôi hoặc nhà cấp phép của chúng tôi. Trừ khi được quy định trong Điều khoản sử dụng này, việc bạn sử dụng Trang web không cấp cho bạn bất kỳ quyền, tư cách, lợi ích hay giấy phép nào đối với bất kỳ sở hữu trí tuệ nào như vậy.
Bạn được phép sử dụng bất kỳ tài liệu và/hoặc nội dung nào trên Trang web chỉ khi được chúng tôi hoặc nhà cấp phép của chúng tôi cho phép rõ ràng bằng văn bản. Trừ khi được quy định trong các Điều khoản sử dụng này, bất kỳ việc sử dụng các tài liệu hoặc nội dung đó, bao gồm sao chép, tái sản xuất, truyền tải, phân phối, khai thác thương mại hoặc tạo ra sản phẩm phái sinh, đều bị cấm.
Nếu bạn phát hiện bất kỳ việc sử dụng trái phép nào như vậy, bạn đồng ý thông báo cho chúng tôi ngay lập tức.

2. Về Nhà Bán Hàng

Các thông tin, hình ảnh, sản phẩm đăng tải lên website của bạn thuộc quyền quản lý của bạn, SOPO không sở hữu các thông tin đó. Với việc đã đăng tải là bạn đã chấp nhận các việc sau:

- Bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung, hình ảnh đã đăng tải.

- Bạn cho phép SOPO lưu trữ các nội dung, hình ảnh đã đăng tải.

- Bạn công khai các nội dung, hình ảnh lên internet, nghĩa là bạn cho phép người khác truy cập vào thông tin của bạn.

Điều 4: Chính sách hoàn tiền

- Chúng tôi áp dụng chính sách hoàn trả trong vòng 7 ngày đối với khách hàng mới chưa từng sử dụng dịch vụ tại SOPO để quý khách yên tâm về chất lượng dịch vụ. Khách hàng có thể yêu cầu hoàn trả toàn bộ phí sử dụng dịch vụ trong vòng 7 ngày với bất kỳ lý do gì. Chúng tôi sẽ hoàn trả trong vòng 24h làm việc. Sau 7 ngày, yêu cầu hoàn trả sẽ không được chấp nhận.

Điều 5: Lưu trữ dữ liệu

- Dữ liệu của quý khách được lưu trữ tại hệ thống server của SOPO, chúng tôi chỉ lưu trữ khi khách hàng đăng tải hoặc upload lên website, quý khách có thể xóa bất kỳ lúc nào.

- Nhân viên của SOPO sẽ không thể truy cập được dữ liệu của quý khách trừ khi quý khách cung cấp thông tin đăng nhập để phục vụ cho việc hướng dẫn, sau khi hoàn tất việc hướng dẫn, quý khách phải thay đổi lại mật khẩu của mình, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu dữ liệu của quý khách bị lộ, bị hack, bởi 1 cá nhân hay tổ chức khác gây thiệt hại đến quý khách.

- Dữ liệu sẽ bị xóa ngay lập tức nếu vi phạm Điều 2, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với những dữ liệu vi phạm này.

- Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu dữ liệu của quý khách bị mất mát do bị sự cố hi hữu từ hệ thống của chúng tôi, hoặc các trường hợp bất khả kháng như thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, động đất, lũ lụt, đình công, rối loạn, bạo động, nổi dậy, cấm vận, chiến tranh, sự thay đổi hoặc bổ sung, chấm dứt các quy định của pháp luật, các quy định hoặc các hành động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc bất kỳ sự kiện nào khác xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và trong khả năng cho phép của SOPO và khách hàng làm ảnh hưởng tới việc cung cấp và sử dụng dịch vụ. Để giảm thiểu các rủi ro SOPO có chính sách backup dữ liệu thường xuyên để đảm bảo hệ thống luôn hoạt động thông suốt.

Điều 6: Chính sách website miễn phí

Chúng tôi có gói website miễn phí nhằm hỗ trợ cho các cá nhân có nhu cầu bán hàng nhưng chưa có ngân sách để duy trì website. Và để đảm bảo tài nguyên được sử dụng đúng mục đích và không lãng phí. Chúng tôi có các quy định về gói miễn phí như sau:

- Qúy khách cần triển khai đăng tải dữ liệu trong vòng 7 ngày kể từ ngày quý khách đăng ký. Sau 7 ngày nếu website chưa có dữ liệu do quý khách đăng lên, hệ thống sẽ tự động xóa tài khoản của quý khách.

- Nếu sau mỗi 30 ngày chúng tôi không thấy quý khách truy cập vào hệ thống quản trị, chúng tôi sẽ gửi email để quý khách xác nhận còn sử dụng website. Trong vòng 14 ngày tới chúng tôi sẽ có thêm 2 lần gửi email thông báo, nếu quý khách vẫn chưa xác nhận, hệ thống sẽ tự động xóa tài khoản của quý khách ra khỏi hệ thống.