Bảng giá

Bắt đầu bán hàng trực tuyến với chi phí chỉ từ 249.000đ/tháng

Miễn Phí

Yearly
 • Dung lượng 1,000MB
 • Giới hạn 500 sản phẩm
 • Tên miền như tenshop.sopo.vn
 • Miễn phí chứng chỉ bảo mật SSL
 • Đầy đủ tính năng đặt hàng
 • Tùy chọn nhiều giao diện
 • Giao diện Responsive
 • Quản lý kho hàng
 • Google Analytics/Facebook Pixel
 • Website chuẩn SEO
 • Cài đặt Chatbox trên Website
 • Miễn phí 5 email tên miền
 • Miễn phí tên miền quốc tế
 • Quảng cáo sản phẩm Facebook
 • Quảng cáo sản phẩm Google
 • Webapp cài trên điện thoại
 • Miễn phí mãi mãi
Tạo Website Ngay

Cơ bản

249,000đ
Monthly
 • Dung lượng 5,000MB
 • Không giới hạn sản phẩm
 • Tên miền riêng
 • Miễn phí chứng chỉ bảo mật SSL
 • Đầy đủ tính năng đặt hàng
 • Tùy chọn nhiều giao diện
 • Giao diện Responsive
 • Quản lý kho hàng
 • Google Analytics/Facebook Pixel
 • Website chuẩn SEO
 • Cài đặt Chatbox trên Website
 • Miễn phí 5 email tên miền
 • Miễn phí tên miền quốc tế
 • Quảng cáo sản phẩm Facebook
 • Quảng cáo sản phẩm Google
 • Webapp cài trên điện thoại
 • Miễn phí dùng thử 7 ngày
Dùng thử 7 ngày

Khởi nghiệp

449,000đ
Monthly
 • Dung lượng 15,000MB
 • Không giới hạn sản phẩm
 • Tên miền riêng
 • Miễn phí chứng chỉ bảo mật SSL
 • Đầy đủ tính năng đặt hàng
 • Tùy chọn nhiều giao diện
 • Giao diện Responsive
 • Quản lý kho hàng
 • Google Analytics/Facebook Pixel
 • Website chuẩn SEO
 • Cài đặt Chatbox trên Website
 • Miễn phí 5 email tên miền
 • Miễn phí tên miền quốc tế
 • Quảng cáo sản phẩm Facebook
 • Quảng cáo sản phẩm Google
 • Webapp cài trên điện thoại
 • Miễn phí dùng thử 7 ngày
Dùng thử 7 ngày

Doanh nghiệp

649,000đ
Monthly
 • Không giới hạn dung lượng
 • Không giới hạn sản phẩm
 • Tên miền riêng
 • Miễn phí chứng chỉ bảo mật SSL
 • Đầy đủ tính năng đặt hàng
 • Tùy chọn nhiều giao diện
 • Giao diện Responsive
 • Quản lý kho hàng
 • Google Analytics/Facebook Pixel
 • Website chuẩn SEO
 • Cài đặt Chatbox trên Website
 • Miễn phí 5 email tên miền
 • Miễn phí tên miền quốc tế
 • Quảng cáo sản phẩm Facebook
 • Quảng cáo sản phẩm Google
 • Webapp cài trên điện thoại
 • Miễn phí dùng thử 7 ngày
Dùng thử 7 ngày