Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật và tôn trọng quyền riêng tư

Tại SOPO, chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng và chúng tôi tuyệt đối bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng mà chúng tôi thu thập khi khách hàng cung cấp.

Những gì chúng tôi thu thập

Chúng tôi có thể thu thập các thông tin sau:

Mục đích thu thập thông tin

Chúng tôi yêu cầu thông tin này để hiểu nhu cầu của bạn và cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn và đặc biệt vì những lý do sau:

Thời gian lưu trữ thông tin

Bảo vệ thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng thông tin của bạn được an toàn. Để ngăn chặn truy cập hoặc tiết lộ trái phép, chúng tôi đã đưa ra các quy trình vật lý, điện tử và quản lý phù hợp để bảo vệ và bảo mật thông tin chúng tôi thu thập trực tuyến.

Chia sẻ thông tin cá nhân

Ngừng thu thập thông tin và xóa bỏ thông tin

Nếu khách hàng nhận thấy việc thu thập thông tin là không cần thiết và muốn chúng tôi xóa bỏ khỏi hệ thống, khách hàng có thể yêu cầu qua email support@sopo.vn để được hỗ trợ. Đối với việc xóa nhật ký cookie, các bạn có thể dễ dàng tìm được hướng dẫn xóa cookie ở trình duyệt mà bạn đang sử dụng.

Bảo mật thanh toán trực tuyến

Chúng tôi sử dụng cổng thanh toán thẻ từ các đơn vị bên thứ 3 đã được nhà nước cấp phép hoạt động tại Việt Nam và việc thanh toán được thực hiện qua các cổng thanh toán, hệ thống chúng tôi đáp ứng các biện pháp bảo mật với đơn vị cổng thanh toán và không thể lưu trữ các thông tin thanh toán của bạn trừ các kết quả mà cổng thanh toán trả về để chúng tôi có thể biết được bạn đã thanh toán thành công hay chưa.

Đăng nhập từ nền tảng khác

Chúng tôi có tính năng đăng nhập từ Google và Facebook và việc đăng nhập được thực hiện thông qua đường dẫn từ các nền tảng mà bạn đăng nhập, chúng tôi không thể lữu trữ thông tin đăng nhập của bạn. Chúng tôi chỉ sử dụng Email và ID từ các nền tảng để phục vụ cho việc định danh để quá trình đăng nhập được thành công.